قطعی سرویس های میزبانی لینوکس داخل ایران

متاسفانه به علت تغییراتی در بهبود عملکرد سرور ، کلیه سرویس های میزبانی لینوکس در تاریخ چهارشنبه 30 دیماه 1394 از ساعت 15 قطع گردیده است.

ضمن سپاس بابت شکیبایی شما مشتریان گرامی به اطلاع می رساند به زودی این مشکل برطرف خواهد شد و به مدت قرارداد شما یک روز اضافه می گردد.

اکنون سرویس های میزبانی در دسترس می باشند.

 

ناحیه کاربری